เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 ต่อ 125 (ห้องแนะแนว) โทรสาร : 0-2251-4159

kittiphum@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์กิตติภูมิ บุญรักษ์ (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Guidance.pds@gmail.com

กลุ่มงานแนะแนว

poramate@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ปรเมษฐ์ คำจร (หัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2021 (Student Development Activities of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.